Ärztliche Psychotherapie

Dr. V. Haude

Psychotherapie in türkischer Sprache

Menschen mit Migrationshintergrund finden häufig keine adäquaten Behandlungsangebote. In meiner Praxis kann die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und psychische Befunderhebung muttersprachlich in Türkisch erfolgen. Ein besonderer Schwerpunkt in dieser Praxis ist die interkulturelle Gruppenpsychotherapie in türkischer Sprache. Mit der gleichen Effektivität wie in der Einzeltherapie können in der Gruppe viele bekannte psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Ängste, Depressionen, Burn-Out Syndrome, Trauma-Störungen, Sucht-, Zwangs- und Essstörungen sowie psychosomatische Beschwerden behandelt werden. Durch das offene Austauschen von Erfahrungen und Rückmeldungen von anderen kann das Gefühlserleben besser wahrgenommen und eine neue Sichtweise entstehen. Dieses gemeinsame Erleben kann Hoffnung vermitteln, was für eine positive Perspektive wichtig ist. Zusätzlich können in dieser Behandlungsform Teilnehmerinnen und Teilnehmer die besondere Kraft der Gruppe erfahren, wenn sie durch die gemeinsame (Mutter-) Sprache und den geteilten kulturellen Hintergrund Halt und Unterstützung aber auch Akzeptanz von anderen erfahren.  Dies ermöglicht schwierige Beziehungssituationen im Alltag besser zu verstehen, zu bearbeiten und Neues auszuprobieren. Damit in der Therapiegruppe eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre entstehen kann, hat die Schweigepflicht für alle eine große Bedeutung: d.h. Inhalte aus der Therapiegruppe dürfen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht außerhalb der Gruppe mitgeteilt oder weitergetragen werden. Die beiden türkisch-sprachigen Therapiegruppen hier in der Praxis setzen sich aus jeweils bis zu neun Männern oder neun Frauen zusammen und finden einmal alle zwei Wochen für anderthalb Stunden (100 Minuten) statt. Eine regelmäßige Teilnahme ist sehr sinnvoll, erhöht den Therapieerfolg und stärkt die Gruppe.
Bei Interesse sprechen Sie mich gerne an!


Türkçe Psikoterapi

Göç geçmişi olan kişiler genellikle yeterli tedavi seçeneği bulamamaktadır. Uygulamamda, derinlik psikolojisi temelli psikoterapi ve psikolojik değerlendirme anadili Türkçe olarak yapılabilmektedir. Bu uygulamanın özel bir odak noktası, Türkçe kültürlerarası grup psikoterapisidir. Anksiyete, depresyon, tükenmişlik sendromu, travma bozuklukları, bağımlılık, obsesif-kompulsif ve yeme bozuklukları ve psikosomatik şikayetler gibi bilinen pek çok ruhsal hastalık, bireysel terapide olduğu gibi grup halinde de tedavi edilebilmektedir. Açık deneyim alışverişi ve başkalarından geri bildirim yoluyla, duygusal deneyim daha iyi algılanabilir ve yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir. Bu paylaşılan deneyim, olumlu bir bakış açısı için önemli olan umudu aktarabilir. Ek olarak, bu tedavi biçiminde katılımcılar, ortak (ana) dil ve paylaşılan kültürel geçmiş aracılığıyla başkalarından destek ve kabul gördüklerinde grubun özel gücünü deneyimleyebilirler. Bu, günlük yaşamdaki zor ilişki durumlarını daha iyi anlamayı, bunlar üzerinde çalışmayı ve yeni şeyler denemeyi mümkün kılar. Terapi grubunda güvene dayalı bir tartışma ortamının gelişebilmesi için gizlilik herkes için çok önemlidir: yani terapi grubundaki içerikler grup dışındaki katılımcılar tarafından paylaşılamaz veya aktarılamaz. Muayenehanede Türkçe konuşan iki terapi grubu, her biri dokuz erkek veya dokuz kadından oluşuyor ve iki haftada bir, bir buçuk saat (100 dakika) sürüyor. Düzenli katılım çok anlam ifade eder, terapinin başarısını artırır ve grubu güçlendirir.
Eğer ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin!